Voor wie

 • Bewust Begeleiding werkt in de regio's Nijmegen en binnen de driehoek Eindhoven, Bergeijk, Budel en komt bij u aan huis
 • Bewust Begeleiding heeft als doelgroep: mensen met autisme en/of ad(h)d, met een gemiddeld tot hoog intelligentieniveau en eventueel bijkomende diagnoses. We hebben ruime ervaring met complexe problematiek en met mensen die vastgelopen zijn in het reguliere systeem
 • U bent er aan toe om aan uw ervaren problemen te werken en wilt graag meer regie over uw leven ervaren

In een kennismaking kijken we samen of Bewust Begeleiding iets voor u kan betekenen

U kunt (nog) niet in begeleiding komen bij Bewust Begeleiding in de volgende gevallen:

 • U bent verslaafd en u bent hier niet voor in behandeling
 • U bent verslaafd en u bent hiervoor in behandeling, maar de verslaving is niet onder controle
 • U heeft last van psychoses en bent hier niet voor in behandeling
 • U heeft een verstandelijke beperking
 • U bent dakloos

Specialisaties

Individuele begeleiding

Heb je het gevoel dat je onvoldoende regie hebt over je eigen leven? Ben je bereid om met jezelf aan de slag te gaan om je vaardigheden te vergroten? Bij Bewust Begeleiding onderzoeken we samen welke kernproblemen je hinderen. Als dat kan betrekken we ook belangrijke personen in jouw leven. Als we de problematiek samen goed snappen gaan we toe naar oplossingen. Deze oplossingen zijn duurzaam.

Zorgadvies

Het is steeds belangrijker om heel duidelijk onder woorden te kunnen brengen wat je nodig hebt als je kampt met problemen vanuit autisme en/of adhd en daar hulp bij zoekt.
Bewust Begeleiding heeft sinds 2005 ervaring met het beschrijven van problematiek en met het aanvragen van passende financiering vanuit de Jeugdwet, WMO (zowel begeleiding als beschermd wonen) en de WLZ.

Ouderbegeleiding / partnerbegeleiding

De diagnoses ad(h)d en autisme kunnen moeilijk te doorgronden zijn. Met de inzet van ouder- of partnerbegeleiding is mijn ervaring dat de kwaliteit van de relatie verbetert, dat het gezinssysteem beter functioneert en dat u uw energie beter in balans kunt houden.
Deze begeleiding kan prima worden aangevuld met systeemgesprekken.

Groepen

Deze dienst is nog in ontwikkeling

alternative

Over Harriët

alternative

Je eigen weg vinden in onze maatschappij kan heel lastig zijn, onder andere voor mensen met een ongewone breinstructuur. Ook in mijn privéleven heb ik ervaren hoe je hoofd je in de weg kan zitten. Mijn persoonlijke bijdrage aan de samenleving is geworden, dat ik graag mensen op weg help om regie te voeren over hun eigen leven. Al sinds ik stage ging lopen in mijn opleiding CMV zijn mijn keuzes gericht geweest op mensen helpen participeren in de samenleving. Sinds 2005 heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met autisme en/of ad(h)d, vaak met allerlei bijkomende diagnoses. Mensen komen bij mij omdat zij regieverlies ervaren en daar iets aan willen doen. Met hun kennis van hun eigen hoofd, met de inzichten van eventuele belangrijke anderen en met mijn eigen vakinhoudelijke kennis komen we samen tot duurzame verbeteringen in de regie. Daarbij maak ik graag gebruik van een aantal methodieken: Brain Blocks, Persoonlijk Prikkelplan, Getting Things Done, signaleringsplan, Prochaska, progressiegericht werken, socratisch werken, stress- en emotiethermometers en kleurenschema′s.

Belangrijke kernwaarden voor mij zijn:

 • warmte
 • eerlijkheid
 • oprechte betrokkenheid
 • humor
 • doorzettingsvermogen
 • geduld

Enkele woorden van cliënten

alternative

Zorgadvies

In de loop van 2009 zette Harriët een vangnet voor me op. Haar verbale en schriftelijke communicatie, met instanties en individuele personen, waaronder mijzelf, is niet anders dan uitmuntend te noemen.

A.T.M. - Vrouw, 70 jaar

alternative

Begeleiding

Door Harriëts begeleiding heb ik passende zorg gevonden en de regie over mijn leven teruggekregen. Harriët is erg betrokken en begripvol.

J.B. - Vrouw, 25 jaar

alternative

Ouderbegeleiding

Zeer professionele ouderbegeleiding zowel in kennis als ervaring en als klankbord voor situaties in de praktijk. Begeleiding op een erg fijne betrokken en persoonlijke manier, waarbij de kern van problemen worden afgestemd en omgezet in positieve aanpak en advies met haalbare doelstellingen en handvaten om tot verbetering vd situatie of probleem te komen. Mijn dochter van 18 jaar heeft een complexe vorm autisme in combinatie met een dwangstoornis.

A.V. - Vrouw, 53 jaar

alternative

Begeleiding

De begeleiding van Harriët, van begin tot eind (maart 2020 moesten we na bijna 12½ jaar afscheid nemen, omdat de indicatie daarvoor niet meer noodzakelijk was) ervoer ik als geweldig, verder gaand dan op grond van haar werkzaamheden verwacht kon worden. Ze luistert betrokken, meelevend en geduldig, staat, niet van humor gespeend, oplossingsgericht bij met raad en daad. Aan te bevelen met een waardering van 5 sterren!

A.T.M. - Vrouw, 70 jaar

Organisatie

alternativeTarievenalternative
Specialistische begeleiding, zowel individueel als in het gezin:
68,25 euro per uur

Zorgadvies:
68,25 euro per uur excl. BTW 21%

alternativeFinancieringalternative
 • Vergoeding is mogelijk via een pgb (WMO, WLZ, Jeugdwet), zorgadvies wordt hier niet uit vergoed. Zorgadvies kunt u ook goed en gratis krijgen via de organisatie die door uw gemeente ingehuurd wordt voor cliëntondersteuning. In de regio Nijmegen is dat het MEE:
 • https://www.meegeldersepoort.nl
 • Bewust Begeleiding is onderaannemer bij de volgende organisaties:
 • TVN Zorgt: https://tvnzorgt.nl
 • Woonzorgnet: https://www.woonzorgnet.nl
 • Via TVN Zorgt kan Bewust Begeleiding Zorg in Natura bieden in de regio Nijmegen
alternativeKwaliteitalternative
 • Bewust Begeleiding is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland
 • https://www.autismegelderland.nl
 • Harriët Boogers is SKJ geregistreerd
  (100019727)
 • Bewust Begeleiding hanteert het volgende privacy reglement.
 • Bewust Begeleiding streeft naar de hoogste kwaliteit van werken. Bent u niet tevreden over de begeleiding dan hopen we in gesprek met u samen tot een oplossing en verbetering te komen. Voor formele klachtafhandeling zijn wij aangesloten bij
 • https://www.erisietsmisgegaan.nl
 • U kunt hier via de button gebruik van maken. Desgewenst krijgt u hier van hen ook hulp bij.
Onvrede melden